به گزارش“سیرجان خبر” رئیس اداره برق سیرجان گفت: برق روستای صلوویه از بخش خان سرخ سیرجان دارای 3/2 کیلومتر شبکه فشار متوسط و 15/1 کیلومتر برق فشار ضعیف است.

نادری اضافه کرد :این روستا مجهز به دو دستگاه ترانس 25و 50 کاوا با اعتباری بالغ بر 1660 میلیون ریال است.

دکتر مکی آبادی ضمن تقدیر و تشکر از مهندس مصلحتی از نگاه ویژه ای که به مردم سیرجان دارند اعلام کرد: روستاهای بالای 10 خانوار دارای نعمت الهی برق هستند که در سیرجان طبق سرشماری سال 1390سیرجان 90 روستای واجد شرایط دارد که تا آخر امسال برق رسانی می شوند.

حسن پور نیز در ادامه این مراسم اعلام کرد : برق رسانی و امکانات روستایی هزینه برای دولت در بر ندارد بلکه سرمایه گذاری فوق العاده سودآور برای نظام جمهوری اسلامی ایران است.

مهندس مصلحتی با اشاره بر این که کرمان استانی ثروتمند است گفت:قصد داریم با همکاری مسئولین استان هیچ روستایی در سطح استان فاقد برق نباشد.

وی افزود:در آینده نه چندان دور تمامی روستاهای شهرستان سیرجان را مجهز به برق خواهیم کرد.