به گزارش “سیرجان خبر” محمد صادق شجاعی گفت: متقاضیان تغییر جنسیت در استان کرمان، علاوه بر شهرستان کرمان، شهرستان های رودبار جنوب، زرند، سیرجان، قلعه گنج و منوجان نیز می باشد.

وی در ادامه افزود: در این حوزه نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد افزایش 30 درصد ورودی ها هستیم.

شجاعی در ادامه گفت: پرونده هایی تغییر جنسیت در سال92 علاوه بر کرمان، در رودبار جنوب و سیرجان طرح شده است.