ciaبه گزارش “سیرجان خبر”، روزنامه ی ” الرای کویت” نوشت: «تریستان آش» افسرآمریکایی عالی رتبه بازنشسته در دستگاه امنیتی “مبارزه با تروریست” از راز و رمز پشت پرده ی  این دنیای مخفی مطالبی را بازگو کرد: وی گفت همه ی کشورهای “خاورمیانه “، از رؤسا ورهبران و احزاب، بدون تفکیک دوست یا دشمن در لیست شنود روزانه قرار دارند.

این افسر آمریکایی ادامه داد فقط  حزب الله به دلیل این که  سیستم مخابراتی “با سیم” ( کابلی) آن بوسیله تعداد قابل توجهی از فرماندهان و رهبران آن مدیریت می شودغیر قابل رد یابی الکترونیکی بوده است .

تریستان آش توضیح داد:  غیر ممکن  است که برجمیع خطوط در “خاور میانه ”  بدون همکاری مسئولین محلی اشراف ونظارت داشته باشیم  البته همکاری محلی اغلب موجب تسهیل و سادگی ماموریت مان می شودولی  دربعضی از اوقات  به گروه کاری در”میدان مورد نظر” بر روی زمین برای قرار دادن تجهیزات مراقبت در اماکن مشخص نیازداریم  تا بتوانیم به “دیتا” مطلوب دست پیدا کنیم.

این مامور امنیتی افزود: هرسیستم  UHF – VHF یا هرگونه علامتی از این دست را  از 1 میگاهرتز تا بی نهایت، به فضاء فرستاده  شود یا در آسمان ( جو) که موجود باشد. هر کاربر” مراقبت مخابراتی” می تواند آنرا دریافت کرده  وبه ماهواره ها ارسال کند تا اینکه به ریسور مرکزی و “مادر” جهت تحلیل و آنالیز ومحاسبه  براساس اهداف مقتضی فرستاده شود.
تریستان تاکید کرد: باید گفت که در جهان هیچ دستگاهی نیست که قابل کنترل ومراقبت نباشد و همین خصوصیت است که باعث می شود اطلاعات هرشخصی که از تلفن ، فاکس و …اینترنت استفاده می کند، قابلیت  تحلیل وبازگشاری رمز  باشد وبه تعبیر دیگر هیچ امنیتی بر سیستم الکترونیکی وجود ندارد.

آش ابراز کرد: بعد از عملیات القاعده  در  سال 2000  اوامری را بمنظور تقویت وتبدیل مراکز سفارتی مان در خارج به  پایگاه شنود اجرا کردیم، وهمچنین گروههای دیپلماتیک کشورمان را به دستگاههای شنود بسیار مدرن مجهز کردیم.  بنحوی که  داخل هر سفارت  با  قاعده ی  شبیه ایستگاه فضائی ناسا  روبرو می شوید قابل توج است که علاوه بر سفارتخانه ها، کشتی های جنگی  و ناوهای مختلف نظامی نیزکه متمرکز در روبروی ساحل (هدف) به شنود پرداخته اند که  باعث سهولت عملیات  ردیابی وتجسس الکترونی بر هر رئیس دولت یا مسئول سیاسی یا نظامی  وحتی برخانواده های آنان بوده است که این فرایند باعث آمادگی بهترما  در تعامل با آنها می شود.

«آش» بصورت واضح گفت: یک لغتتنامه ی بزرگ برای تحلیل داده های ازقبیل رصد کلماتی مثل ( بمب، موشک، اسرائیل، آمریکا وحزب الله ؛ القاعده و … در سیستم تجسس ما تعریف شده است که سریعا اطلاعات را به بانک داده ها ی مورد نظر بمنظور بررسی و اقدام لازم انتقال می دهد.

“تریستان آش” در پایان عنوان کرد: شنود الکترونیکی فقط به اغراض  و اهداف امنیتی ونظامی محدود نمی شود بلکه دامنه ی بکار گیری فن آوری و عرصه ی دانش و اقتصاد و فروش و خرید نفت وتهیه ی جنگ افزار ها نیز در کشورهای هدف  را در برگرفته است.

منبع: دانا