“سیرجان خبر” کانادا یکی از کشورهایی است که همواره تعدادی از ایرانیان این کشور را برای اقامت دائم یا موقت انتخاب کرده اند.

این در حالی است که سیاستمداران این کشور، پا به پای آمریکا و حتی در مواردی سخت گیرانه تر از آمریکا، تحریم هایی را علیه ایران وضع و مشکلاتی را برای کشور فراهم کرده‌اند.

این اقدامات تا جایی رسید که این کشور به همراه آمریکا مدارک پزشکی دانشجویان ایرانی را تأیید نکرده و طی یک سال گذشته بسیاری از دانشجویان ایرانی را با سنگ اندازی از این کشور بیرون کرده اند.

از طرف دیگر فعالیت های ضد اسلامی و ضد ایرانی در راستای پروژه های ایران هراسی و اسلام هراسی در این کشور طی چند سال گذشته به شدت افزایش یافته است.

در همین راستا شنیده ها حاکی از مسافرت برخی از کارمندان یک شرکت مهم در کشور به کانادا و آمریکا است.

این کارمندان که در بخش های مختلف آماری در سطح رده های بالای این شرکت مشغول به کار هستند و به اطلاعات تمامی مشترکین تحت پوشش خود دسترسی دارند، پیش از این هم به این نوع مسافرت‌ها رفته بودند.

نکته جالب توجه خروج بلند مدت این کارمندان بوده که با اخذ مرخصی بدون حقوق و به صورت چند ماهه از کشور خارج شده اند.

از طرف دیگر برخی از این کارمندان به صورت دائمی از کشور خارج شده و در کانادا اجازه اقامت گرفته اند.

این در حالی است که پیش از این نیز (م.ف) رئیس یکی از دانشگاه‌های کشور ضمن مسافرت به قطر از آن طرف به کانادا هم سفر و اقدام به اخذ پناهندگی در این کشور کرده بود.

در اوایل سال گذشته هم رئیس یکی از دانشگاه‌های پیام نور کشور با یک مرخصی یک ماهه به کشور کانادا سفر کرده بود.

خروج برخی از کارمندان دولت در رده های بالا از کشور و تلاش آنها برای پناهنده شدن تهدیدی از سوی غرب به ویژه کشور کانادا برای کشور به شمار می رود که زمینه ساز پروژه نفوذ در کشور بوده است.