به گزارش“سیرجان خبر” به نقل از فارس،روزنامه الحیات لندن به نقل از منابع خود نوشت: عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع و تولیدات جنگی استعفای خود از سمتش را دیروز تقدیم کرد.

این منابع گفتند: السیسی استعفای خود را بعد از آن تقدیم کرد که شورای نظامی موافقت خود با نامزدی وی در انتخابات ریاست جمهوری براساس خواست مردم را اعلام کرد.

این روزنامه نوشت: این استعفا به عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر تقدیم شد و در ساعت های آینده به آن رسیدگی خواهد شد.

روزنامه الحیات به نقل از منابع خود نوشت: شورای نظامی صدقی صبحی رئیس ستاد ارتش را برای پست وزارت دفاع نامزد کرد و در این زمینه نامه ای برای عدلی منصور فرستاد.

این روزنامه افزود: انتظار می رود که «احمد وصفی» فرمانده ارتش دوم پست ریاست ستاد را برعهده بگیرد.