کتب درسیکتب درسی دانش‌آموزان پایه سوم راهنمایی و دبیرستانی از امروز توسط کتابفروشی‌های سراسر کشور به فروش می‌رسد که برخی از کتب دارای لوح فشرده هستند همچنین فروش اجباری لوازم التحریر همراه با کتاب‌ها تخلف است.

به گزارش“سیرجان خبر” به نقل از تسنیم،کتاب‌های درسی دانش‌آموزان پایه سوم راهنمایی و دبیرستان از امروز شنبه 16 شهریور از طریق 5400کتاب فروشی‌ در سراسر کشور توزیع می‌شود.

کتاب‌های درسی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی، پیش دانشگاهی و رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش نیز در روز اول مهر از طریق مدارس توزیع می‌شود.

امسال  برای 68 عنوان کتاب درسی لوح فشرده ارائه می‌شود و دانش آموزان این لوح ها را به همراه کتاب درسی خریداری می‌کنند.4 عنوان کتاب ابتدایی ، 2 عنوان از کتاب های پایه سوم راهنمایی و 10 عنوان از کتاب های مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی و 52 عنوان کتابهای شاخه فنی و حرفه‌ای و کارودانش دارای لوح فشرده هستند همچنین قیمت کتاب‌های درسی همان قیمت پشت جلد است که در اختیار واحدهای آموزشی و کتابفروشی ها قرار گرفته که کتاب فروشی‌ها موظف هستند قیمت کتابهای درسی را در معرض دید قرار دهند و فروختن لوازم التحریر همراه کتاب درسی ممنوع است.

کتاب‌های درسی پایه هفتم نیز از 16 شهریور تا آخر این ماه از طریق کتابفروشی‌ها به دانش آموزان تحویل داده می‌شود، هم اکنون  8 عنوان از کتابهای پایه هفتم چاپ شده است در حالی که کتابهای پایه هفتم 13 عنوان است و تا آخر شهریور سایر عناوین چاپ شده و در اختیار کتاب فروشی‌ها قرار می‌گیرد.

همچنین مسئولان چاپ و توزیع کتب درسی از خانواده‌ها تقاضا دارند تاکتاب‌های درسی دانش‌آموزان را صرفا از محدوده محل سکونت خود تهیه کنند چرا که براساس آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار وزارت آموزش و پرورش تعداد دانش آموزان هر منطقه و دوره تحصیلی آنها در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته است و براین اساس کتاب ها توزیع شده‌اند بنابراین اگر خانواده ها کتابهای درسی را از منطقه دیگر یا شهر دیگری خریداری کنند آمارها دستخوش تغییر شده و به عنوان مثال یک شهر مانند مشهد با کمبود کتاب درسی مواجه می‌شود.

قیمت کتب پایه اول ابتدایی 5900 تومان
قیمت کتب پایه دوم  ابتدایی 7400 تومان
قیمت کتب پایه سوم ابتدایی 8300 تومان
قیمت کتب پایه چهارم ابتدایی 7500
قیمت کتب پایه پنجم ابتدایی 8000 تومان
قیمت کتب پایه ششم ابتدایی 10 هزار و 200 تومان
قیمت کتب درسی پایه سوم راهنمایی 12 هزار و 720 تومان
قیمت کتب درسی پایه اول دبیرستان 10 هزار و 350 تومان
قیمت کتب درسی پایه دوم ریاضی(تهران) 13 هزار و 700 تومان
قیمت کتب درسی پایه دوم ریاضی (البرز) 14 هزار و 50 تومان
قیمت کتب درسی پایه دوم تجربی (تهران) 13 هزار و 900 تومان
قیمت کتب درسی پایه دوم تجربی (البرز) 14 هزار و 250 تومان
قیمت کتب درسی پایه دوم انسانی (تهران) 13 هزار و 500 تومان
قیمت کتب درسی پایه دوم انسانی (البرز) 13 هزار و 850 تومان
قیمت کتب درسی پایه سوم ریاضی 14 هزار و 600 تومان
قیمت کتب درسی پایه سوم تجربی 11 هزار و 800 تومان
قیمت کتب درسی پایه سوم انسانی 13 هزار و 650 تومان