به گزارش “سیرجان خبر”، در کمال ناباوری یک سگ چینی نه تنها ارزش پول را خوب میداند بلکه میداند که چطور آن را خرج کند.

او یاد گرفته که با ناز و عشوه میتواند از هر رهگذری پول بگیرد. با ظاهری لوس و زیبا و کمی عشوه دل هر رهگذری برای او می تپد. پس از گرفتن پول سریعا پول را به نزدیک ترین مغازه برده و غذای مورد علاقه اش را می خرد. صاحب این سگ باهوش میگوید که یادش نیست آخرین بار کی برایش غذا خریده وشش سال است این سگ غذای خودش را خودش خریداری کرده است.

برای دیدن عکسهای جالب این مطلب اینجـا کلیک کنید

امکان نداره ندیده این خبر را باور کنید +تصاویر

امکان نداره ندیده این خبر را باور کنید +تصاویر

امکان نداره ندیده این خبر را باور کنید +تصاویر

امکان نداره ندیده این خبر را باور کنید +تصاویر

امکان نداره ندیده این خبر را باور کنید +تصاویر