جمعه شب گذشته یک انبار لوازم التحریر در خیابان امام بطور کامل در آتش سوخت.

به گزارش خبرنگار سرویس حوادث «سیرجان خبر»،یک انبار لوازم التحریر واقع در خیابان امام ساعت 23:20 جمعه شب بطور کامل در آتش سوخت.

بر مبنای این خبر: با حضور بموقع مامورین آتش نشانی از سرایت آتش به مغازه های همجوار جلوگیری کردند.

لازم به ذکر است هنوز علت اصلی حادثه مشخص نشده واز سوی کارشناسان در حال بررسی می باشد.

در ادامه تصاویر این حادثه را مشاهده کنید

عکس: سیرجان خبر/محمد وحیدی

20130728_100357 20130728_100452 20130728_101803