به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی “سیرجان خبر” مجلس بعنوان پایلوت قانون گذاری و تصمیم گیری های مهم کلان کشور محسوب می شود، حضور نمایندگان مردم در شهرستانهای کوچک توانسته نقش دموکراسی را در تصمیم گیری های کلان کشوری پررنگ تر کند.

حضور نمایندگان احزاب و جناح های سیاسی با انگیزه خاص، هوادارای از شخصیت های ملی و همچنین هواداری از طیف سیاسی خود در مجلس توجه ها را بر عملکرد نمایندگان ضعیف تر کرده است. نکته بسیار مهمی که در این میان موجود است نقش کم رنگ احزاب سیاسی در شهرستانها است، بسیاری از مردم در شهر های کوچک با در نظر گرفتن سوابق فردی، کاندیدای مورد نظر را انتخاب می کنند و نقش احزاب سیاسی حلقه مفقوده ای بین مردم در شهرستان ها است.

دلیل اصلی این عمل را می توان در خط مشی غلط بسیاری از جناح های سیاسی دانست؛ توجه به مسائل حزبی و غفلت از خدمت و توجه به مردم نقش احزاب را کمرنگ کرده است و بسیاری از نمایندگان مجلس پس از رسیدن به بهارستان تنها توجه به مسائل حزبی و جناحی را مد نظر قرار می دهند و صلاح مردم را فدای احزاب سیاسی می کنند.

مردم در اکثر شهر ها فارغ از جناح گزینه مورد نظر خود را انتخاب می کنند و تنها برنامه عملکردی کاندیداها را مورد نظر قرار می دهند. اگر بخواهیم واضح تر این موضوع را بررسی کنیم به این نتیجه می رسیم که رای دهندگان موجود در شهرستانها به سه دسته تقسیم می شوند: افرادی که تنها کاندید مورد نظر جناح خود را چه اصلاح طلب و اصولگرا انتخاب می کنند و عملکرد و برنامه مورد نظر نامزد ها هیچ تاثیری در انتخاب آنها ندارد. دومین دسته افرادی هستند: بدون در نظر گفتن سوابق سیاسی و خدماتی یک فرد رای می دهند و تنها هدفشان این است که به نوعی رای داده باشند و آخرین گروه از رای دهندگان افرادی هستند: که سوابق اجرایی و خدماتی نامزد های انتخاباتی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و انتخابی اصلح می کنند.

هر چند نمایندگان شهرستانی ابتدا با شعار خدمت به میدان می آیند اما فشار های سیاسی جناح موافق پس از رسیدن به بهارستان باعث تغییر رویه می شود و خواسته های جمعی فدای خواسته های حزبی می شود و احزاب بیشتر به نقش نظارتی و قانون گذاری مجلس توجه دارند تا نقش بیان مشکلات مردم در حوزه های انتخابیه.

در سیرجان سه ضلع مثلت انتخابات مجلس را اصلاح طلبان ،اصولگرایان و مستقلان تشکیل می دهند؛ سید احمد حسینی نماینده ادوار گذشته مجلس پس از چند دوره متوالی اکنون قدم به عرصه رقابت انتخابات گذاشته است. اصلاح طلبان نیز با انتخابی زود هنگام ابراهیم جهانگیری را بعنوان کاندیدای خود معرفی کردند؛ جهانگیری پس از روی کار آمدن دولت تدبیر امید به واسطه برادرش مدیر کل آموزش پرورش استان کرمان شد اما آخرین ضلع انتخابات مجلس در سیرجان را شهباز حسن پور نماینده دوره های هشتم و نهم مجلس در سیرجان تکمیل می کند، او با گرایش سیاسی مستقل دو دوره نمایندگی را پشت سر گذاشته است.