به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی“سیرجان خبر”، صبح روز گذشته جلسه شورای شهر سیرجان که دوره حساسی را پشت سر می گذارد، بدون حضور رئیس  برگزار شد.

در این جلسه همه اعضای شورای شهر خواستار  انتخاب هرچه سریع تر شهردار شدند. تا بزرگترین مشکل شهر سیرجان حل شود.

در این جلسه سرلشکر ایران نژاد رسیدگی به پرونده های معلق در شهرداری را یک امر ضروری دانست وگفت : در شهر های بزرگ تعداد نامزد های تصدی سمت شهرداری از سه نفر تجاوز نمی کند.

وی بیان کرد: بعضی از دوستان واعضا بر روی برخی ها از گزینه ها پا فشاری کردند و ما مجبور شدیم بپذریم، اگر اعضای شورای شهر مسئولانه بر مسئله انتخاب شهردار فکر کنند می توانیم به یک جمع بندی مناسب  برسیم تا در کار های شهرداری تعلل ایجاد نشود.

به گزارش “سیرجان خبر”، ازبین هفت نامزد نصدی شهرداری سیرجان دکتر جعفر قلی خانی ومهندس یگانه کناره گیری کردند تا تعداد نامزدهای نهایی شهرداری سیرجان به 5 نفر برسد.