به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی “سیرجان خبر”، در پی مراجعه یکی از معلمان خوش ذوق و دلسوز سیرجان به کمیته امداد، طرح هر کلاس حامی یک یتیم به این اداره پیشنهاد شد.

حسن خضری مقدم ؛ مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) در این مورد به خبرنگار ما گفت: در این طرح دانش آموزان هر کلاس در مدارس ماهیانه با پرداخت مبلغ حداقل هزار تومان به کودکان یتیم در آن مدرسه کمک می کنند.

خضری مقدم افزود: با ابتکار جالب این معلم دلسوز سیرجانی دانش آموزان بصورت عملی در کارهای اجتماعی شرکت نموده وضمن انجام کار عملی در درس تعلیمات اجتماعی،  ماهیانه حمایت یک یتیم را هم برعهده می گیرند .

لازم به ذکر است تا کنون چهار کلاس حمایت از چهار یتیم را برعهده گرفته اند.

وی جان ضمن استقبال از این ایده ابراز داشت: این پیشنهاد واقعا پیشنهاد خوبی بوده واگر در تمام مدارس عملی واجرایی گردد مشکلات ایتام زیادی حل خواهد شد امیدواریم با رایزنی وهماهنگی بتوانیم این طرح را در همه مدارس سیرجان اجرایی کنیم.