به گزارش“سیرجان خبر” سردار محمدرضا نقدی در مورد عملکرد نیروهای مسلح و سخنان رئیس جمهور مبنی بر اینکه نیروهای مسلح ایران مقتدرترین نیروهای مسلح منطقه هستند، اظهار کرد: الحمدلله نیروی مسلح مقتدری داریم که بدون شک مقتدرترین نیروی مسلح منطقه به شمار می رود.

وی افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در ابعاد بین المللی یک نیروی بازدارنده محسوب می شود که در سایه این نیروی مسلح در عرصه پیشرفت فنی، علمی و اقتصادی هیچ مشکلی وجود ندارد.

سردار نقدی خاطرنشان کرد: در سایه نیروهای مقتدر مسلح‌مان است که امروز در حالی که در منطقه آتش باران است، جمهوری اسلامی ایران در امنیت کامل به سر می برد.

منبع:میزان