نسل سوم بویینگ 747 با بدنه و بال جدید، مجددا طراحی شد که بزرگترین هواپیماهای تجاری ساخته شده در ایالات متحده و طولانی ترین هواپیماهای مسافربری در جهان محسوب می‌شود و موتور آن با استفاده از فن آوری بویینگ 787 ساخته شده است. تصاویری از طراحی یکی از این هواپیماها برای استفاده ثروتمندان آمریکا و اروپا را در زیر ببینید.