به گزارش“سیرجان خبر” مسوول واحد هواشناسی سیرجان اظهار کرد: بارندگی زمستانه سیرجان، از نیمه شب گذشته آغاز شد که تاکنون به 6 میلیمتر رسیده است و تا پایان امروز ادامه خواهد داشت و فردا بارندگی‌ها به صورت پراکنده خواهد بود.

محمد مهدی ستوده اظهار داشت: این سیستم بارندگی چهارشنبه از سیرجان خارج خواهد شد و پس از آن کاهش محسوس هوا بر سیرجان حاکم خواهد شد.

وی ادامه داد: بارندگی از ابتدای سال تاکنون به 156 میلیمتر رسیده است که نسبت به سال گذشته 122درصد افزایش بارندگی داشته‌ایم و از میانگین بارندگی که 133 میلیمتر بوده، عبور کرده‌ است.

ستوده در ادامه افزود: هرچند که در مجموع و از لحاظ آمار بارندگی‌، سیرجان سال خوبی را تاکنون گذرانده است، اما توزیع این بارندگی مناسب نبوده و در کل فصول سال تقسیم نشده است.