به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی “سیرجان خبر” طی سه روز گذشته بارش های باران در سطح شهرستان سیرجان به 10 میلیمتر رسید.

بر مبنای این خبر بارش های باران از روز پنجشنبه در شهرستان سیرجان آغاز شده که میزان بارش ها در طی روز های پنج شنبه وجمعه 8.5 میلیمتر و در روز شنبه به یک میلیمتر ثابت ماند.

همچنین دمای شهر سیرجان در روز دوشنبه نیمه ابری همراه با رعد وبرق پیش بینی شده است ودر روز عاشورای حسینی نیمه ابری همراه با وزش باد است که احتمال بارش باران در این روز ها دور از انتظار نیست.