به گزارش “سیرجان خبر” روحانیون حوزه علمیه سیرجان با حضور مسئولین شهرستان از واحد صنعتی معدنی گل گهر بازدید کردند.

در این همایش جلال مآب مدیر عامل شرکت صنعتی معدنی گل گهر ضمن خیر مقدم به فرماندار ویژه سیرجان و امام جمعه محترم و تمامی روحانیون حاضر اعلام کرد ما آماده همکاری در خصوص فرهنگ سازی دینی را با حوزیه علمیه سیرجان داریم .

مکی آبادی با اشاره بر این که دین و صنعت مکمل یکدیگرند گفت : مراجع دینی سیرجان باید بیشتر در مراکز صنعتی حاضر و نظارت بر عملکرد آن داشته باشند .

وی افزود : روحانیون میتوانند نظرات و پیشنهاد های خود را برای توسعه شهرستان ارائه کنند و تعامل خوبی  با صنعت داشته باشند.

فرماندار سیرجان در ادامه این بازدید اظهار کرد: همه جوامع موجود در شهرستان به خصوص جوامع صنعتی و روحانیون باید دست به دست هم دهند تا سیرجان را به جایی که شایسته آن است برسانیم .