نماد سوریهبیش از 91 هزار نفر از آوارگان سوری به صورت داوطلبانه از اردن به کشورشان بازگشته اند.

به گزارش“سیرجان خبر” به نقل از العالم، سرهنگ “وضاح الحمود” مسئول اداره اردوگاه های آوارگان سوری در اردن گفت: شمار آوارگان سوری که به صورت داوطلبانه به کشورشان بازگشته اند، به 91 هزار و 297 نفر رسیده است.
وی افزود: بازگشت داوطلبانه آوارگان سوری پس از جمع آوری درخواست‌های آنان در این زمینه، انجام گرفت.
این مسئول اردنی به خبرگزاری فرانسه گفت: مجموع کل آوارگان سوری در همه استانهای کشور به 543 هزار و 29 نفر رسیده که 121 هزار و 130 نفر از آنان در اردوگاه “الزعتری” هستند.
این درحالی است که دولت امان پیش از این اعلام کرده بود که حدود یک میلیون و دویست هزار سوری در اردن زندگی می کنند.
پس از پاکسازی چندین منطقه در سوریه از وجود گروه های مسلح و تروریستی، بازگشت شهروندان به آن مناطق آغاز شده است.
با وجود آنکه کشورهای حامی مخالفان مسلح در سوریه بارها مدعی شده اند که هدف آنان حمایت از مردم سوریه است و اعلام کرده اند که بودجه هایی را برای کمک به آوارگان سوری اختصاص داده اند، این آوارگان در اردوگاه ها از کمترین شرایط زندگی و معیشتی برخوردار نیستند و طبق اذعان نهادها و سازمانهای بین المللی هیچ کدام از کشورهای کمک کننده تا کنون به وعده های خود برای حمایت از این آوارگان عمل نکرده اند.