به گزارش“سیرجان خبر” سید محمود علیزاده در بازدید از شهرک صنعتی سیرجان افزود: این زمین ها در شهرک صنعتی سیرجان در اختیار کسانی است که با کاربری صنعت و تولیدی از طریق بخش دولتی واگذار شده اما هنوز هیچ اقدامی روی این زمین ها انجام نشده است.

وی بیان کرد: برای این مقدار زمین 50 پرونده متخلف دادگاهی تشکیل و در حال رسیدگی است که امیدواریم در سال فرهنگ و اقتصاد قوه قضاییه نیز بر حسب وظیفه خود در این زمینه تلاش کند.

مدیر شهرک های صنعتی سیرجان هم در این بازدید گفت: این شهرستان دارای دو شهرک صنعتی و سه ناحیه صنعتی با اشتغالزایی سه هزار و 400 نفر است که 190 واحد فعال با 201 هزار میلیون ریال زیرپوشش هستند.

سعید رشیدی افزود: افراد سودجو با بودجه های دولتی نسبت به تصرف برخی از زمین های شهرک ها اقدام کردند که در 15 تا 20 سال گذشته نسبت به ایجاد طرح صنعتی خود و بر اساس قرارداد هیچ اقدامی نداشته اند و امروز این تصرفات در اختیار قرار می گیرد تا به واجدان شرایط واگذار شود.