1275900_220مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان گفت: سالانه 360هزارتن گل رز در شهرستان سیرجان در مساحت 5 هزار متر مربع تولید می شود.

به گزارش «سیرجان خبر»؛احمد مسعودی با اشاره به اینکه گل های رز در منطقه پاریز کشت می شود افزود : ماهانه 30 هزار تن گل رز در این منطقه تولید می شود.

وی تصریح کرد : بخشی از گل رز تولید شده به تهران ، شیراز و حوزه خلیج فارس صادر می شود.

مسعودی با اشاره به اینکه تولید گل رز در منطقه ی پاریز رتبه ی نخست شهرستان سیرجان را به خود اختصاص داده است، از راه اندازی گلخانه ی گل لی لیوم در حومه ی شهرستان سیرجان در آینده ی نزدیک خبر داد.