به گزارش “سیرجان خبر” معاون سازمان جهاد کشاورزی سیرجان گفت: پیش بینی می‌شود امسال از ۴۲ هزار و ۱۱۵ هکتار باغات بارور پسته درسیرجان، ۲ هزار و۵۰۰ تن محصول برداشت شود.

محمود آبادی گفت: شهرستان سیرجان با بیش از ۴۳ هزارهکتار باغات پسته، یکی از مهم‌ترین شهرستان‌های تولید پسته در استان کرمان است که از این سطح ۴۲ هزار و ۱۱۵ هکتار بارور و ۱ هزار و ۳۵۸ هکتار آن غیربارور هستند.

وی بیان کرد: عمده باغ‌های پسته در دهستان‌های زید آباد، خواجو شهر، گلستان و حومه شهرستان سیرجان قرار دارد و ارقام پسته تولیدی این شهرستان، شامل: فندقی، کله قوچی، اکبری و احمد آقایی است.

معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان اذعان کرد: متوسط برداشت پسته در هر هکتار از باغات هزار و ۲۰۰ کیلوگرم است که امسال به دلیل وقوع سرمازدگی در فروردین و اردیبهشت ماه درصد زیادی از باغات شهرستان دچار سرمازدگی شدند.

محمود آبادی تصریح کرد: پیش بینی می‌شود، امسال از ۴۲ هزار و ۱۱۵ هکتار باغات بارور در شهرستان سیرجان، ۲ هزار و۵۰۰ تن محصول پسته برداشت شود.به گفته محمود آبادی برداشت برای کال چین از نیمه مرداد ماه و برداشت میوه رسیده از ۱۰ شهریور ماه آغاز شده است.