به گزارش“سیرجان خبر” امروز آخرین مرحله برداشت محصول پسته در سیرجان بود و کشاورزان سیرجانی با تولید 38 هزار تن پسته، 51 درصد افزایش تولید نسبت به سال گذشته داشتند.

احمد مسعودی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان اظهار داشت: طی مدت 33 روز برداشت پسته از 52 هزار هکتار باغات شهرستان انجام شده است و 684 نفر روز کارگر در کار برداشت مشغول به کار شدند.

وی علت افزایش تولید را نظارت کارشناسان کشاورزی و همکاری کشاورزان، بارندگی‌های مناسب و یخبندان‌های به موقع در روزهای سال و کاهش آفات عنوان کرد.

مسعودی مشکل اصلی تولیدکنندگان پسته را نقدینگی برای فروش محصول پسته عنوان کرد و افزود: وضعیت صادرات پسته خوب است و خواستار عدم تعجیل در فروش پسته برای جلوگیری از ازدحام و در نتیجه نزول قیمت هستیم.