به گزارش خبرنگار حماسه و دفاع “سیرجان خبر” این نمایشگاه همزمان با آغاز کنگره شهدا گشایش یافته است و به مدت یک هفته پذیرای علاقه مندان به فرهنگ شهید و شهادت خواهد بود.

گفتنی است در این نمایشگاه سازمان ها، نهادها و پایگاه های بسیج غرفه های ویژه خود را برپا ساخته اند.