به گزارش سیرجان خبر؛ فرمانده ناحیه مقاومت سپاه سیرجان در حاشیه آغاز عملیات اجرایی احداث مرکز درمانی و جراحی بسیج سپاه ناحیه مقاومت سیرجان گفت: این مرکز درمانی با زیربنای بیش ازهزار مترمربع تا نیمه اول سال آینده به بهره برداری می رسد.

سرهنگ علی دستوری هزینه مورد نیاز اولیه این طرح درمانی را ۵۰ میلیارد ریال اعلام وخاطر نشان کرد: این اعتبار از محل بودجه و اعتبارات موسسه تامین درمان بسیجیان کشور به این طرح اختصاص داده شده است.

بگفته وی با بهره برداری از این مرکز درمانی قشرهای مختلف مردم بویژه قشرهای آسیب پذیر، خدمات درمانی را با تعرفه های درمانی دولت دریافت می کنند که نقش موثری در ارائه خدمات پزشکی و درمانی در سیرجان خواهد داشت.