به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی “سیرجان خبر” رئیس کمیته امداد شهرستان سیرجان از بر پایی جشن ملی عاطفه ها در روز های 16 تا 18مهر ماه در سیرجان خبر داد.
حسن خضری مقدم در گفتگو با خبر نگار ما به تشریح جزئیات این جشن ملی گفت: برگزاری جشن عاطفه‌ها را تقویت فرهنگ نوع دوستی، عطوفت، همدلی در راستای حمایت از نیازمندان است که همه ما باید دست به دست هم دهیم و در جهت رفع فقر و کمک به نیازمندان آیین معنوی عاطفه‌ها را در سطح شهرستان به خوبی برگزار کنیم.
وی بیان کرد: جشن عاطفه ها با شعار “مهر در انتظار مهر ” در مدارس شهر ستان سیرجان با توضیع بیش از 5200پاکت بین دانش آموزان وکمک به دانش آموزان بی بضاعت همان مدر سه صورت خواهد گرفت.
خضری اظهار داشت: در شهر ستان سیرجان 1200دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد هستند که جشن عاطفه ها برای کمک به همین دانش آموزان برگزار می شود.
رئیس کمیته امداد سیرجان ابراز داشت: کمیته امداد نیز با ایجاد 15پایگاه جمع آموری کمک های مردمی در سطح شهر ایجاد خواهد کرد.