به گزارش“سیرجان خبر”  به نقل از فارس،محمدرضا دشتی اردکانی در نشست امروز خبری خود با اشاره به بحث نقل و انتقال خودرو، گفت: در دیدار اخیر با رئیس قوه قضائیه دیشب تأکید داشت که طبق قانون نقل و انتقال خود را منحصراً باید در دفتر اسنادرسمی صورت بگیرد و فقط تعویض پلاک در ناجا انجام می‌شود.

وی افزود: با توجه به اینکه مالیات نقل و انتقال خودرو در بودجه 93 ذکر شده، افراد باید هنگام تنظیم سند رسمی مبالغ لازم را بپردازند تا خریدار ضرر نکند.

وی افزود: همان طور که در هفته اخیر دیدیم سخنگوی کمیسیون قضایی هم اعلام کرد که قانون تصریح دارد که اسناد رسمی باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود و برگ سبز ناجا سند رسمی محسوب نمی‌شود.

دشتی اردکانی گفت: ‌برگ سبز برای تعویض پلاک است ولی برای نقل و انتقال باید تنظیم سند در دفترخانه صورت گیرد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه تأکید کرد: بر اساس قانون مدنی اسنادی سند رسمی هستند که در ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند.

وی با اعلام آمادگی برای استقرار دفاتر اسناد رسمی در محل تعویض پلاک گفت: در تبصره ماده 29 رسیدگی به تخلفات رانندگی تصویب شده که با همکاری دفاتر اسناد رسمی با همکاری ناجا می‌تواند در محل تعویض پلاک دفاتر خود را مستقر کند، اما هنوز در این زمینه ناجا اعلام آمادگی نکرده است.