به گزارش سیرجان خبر؛ متاسفانه برخی از کسبه بدون در نظر گرفتن حق و حقوق شهروندی  اجناس را در محل عبور عابرین بویژه پیاده رو رها می کنند و با ایجاد سد معبر، عبور و مرور مردم را با مشکل مواجه می سازند.

در کمال تأسف باید اعلام کرد که این تخلف ناپسند رفته رفته به شکل فرهنگ غلط در حال گسترش است و اگر با اندک متخلفین برخورد قانونی انجام نشود در آینده ای نه چندان دور حق عابران پیاده تضییع و آنان را از مزیت تردد در پیاده روها محروم خواهیم دید که این امر با حقوق شهروندی در تضاد است.

در پیام مخاطب های جدا گانه به رسانه‌ سیرجان خبر تعداد زیادی از شهروندان سیرجانی ضمن ابراز نارضایتی از رها کردن اجناس مغازه ها در پیاده روهای خیابان آیت الله سعیدی و سیدجمال الدین اسدآبادی (مهیاشهر)و….، این تخلف را نقض حقوق شهروندی دانسته و خواستار برخورد قانونی با آن افراد شدند و اظهار داشتند: پیاده روها و گذر گاه های پیاده محل عبور شهروندان است و نباید در این مسیرها کسبه وسایل خود را در پیاده روها بگذارند و مسیر تردد مردم را با مشکل روبرو سازند.