به گزارش خبرنگار سرویس حوادث “سیرجان خبر” محمد صادق شجاعی معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان از مجموع 448 پرونده قضایی وارده به شهرستان سیرجان خبر داد.

محمدصادق شجاعی گفت: در شش ماهه نخست سال 93 در استان کرمان نسبت به سال گذشته شاهد کاهش 67درصدی قتل ناشی از منازعه و کاهش 38درصدی سرقت مسلحانه و رشد 8درصدی جرائم خشن در استان کرمان هستیم.

وی بیان کرد: شهرستان سیرجان با مجموع 488 پرونده وارد شده به دادگستری کل استان کرمان از 4800پرونده بیشترین پرونده های وارد شده نسبت به سایر شهرستان های استان را به خود اختصاص داده است.

شجاعی اظهار داشت:1021فقره پرونده قتل در دادگاه های استان موجود می باشد که 523 پرونده مربوط به قتل غیر عمد می باشد و همچنین بیشترین موارد قتل با 138 پرونده مربوط به شهرستان سیرجان است.