به گزارش“سیرجان خبر” در سال گذشته 9 هزار و 309 فقره پرونده وارد دادسرای سیرجان شد که در این مدت تعداد 9 هزار و 985 فقره پرونده مختومه شده است.

وی بیان داشت: دادسرای سیرجان برای تحقیق و تعقیب دارای چهار نفر دادیار و یک نفر بازپرس است و یک نفر از دادیاران نیز امور مربوط به اجرای احکام انقلاب و عمومی، ناظر زندان و امور سرپرستی را انجام می‌دهد و باید گفت بیشتر پرونده‌های سال 93 مربوط به سرقت و ضرب و جرح بوده است.

بخشی با اشاره به اینکه کار در دستگاه قضا دشواری‌های خاص خودش را دارد، عنوان کرد: از حیث کاری واقعاً حجم کار بالاست و میزان کاری که در یک روز به قاضی محول می‌شود، بیش از توان یک فرد است و از طرفی توقعات بیش از حد مراجعان نیز مزید بر علت شده است و به نظر بنده 10 سال کار در دستگاه قضایی در وضعیت فعلی با 30  سال خدمت در بعضی ادارات دیگر برابری می‌کند.

وی تصریح کرد: برای کاهش جرم باید کارهای ریشه‌ای در کل کشور انجام شود، مثلاً می‌توان گفت بحث اشتغالزایی رابطه مستقیم با کاهش خیلی از جرائم دارد یا چنانچه تمام املاک کشور سنددار شوند، درصد قابل ‌توجهی از اختلافات ملکی در آینده رفع می‌شود.

دادستان سیرجان ابراز داشت: تعداد زیادی از پرونده‌ها در کل کشور مربوط به تصادفات است و اگر زیرساخت‌ها درست شوند و فرهنگ رانندگی صحیح را در کشور نهادینه کنیم، شاهد کاهش چشمگیری در پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا هستیم.