به گزارش“سیرجان خبر” صاحبان این گلخانه‌ها که از فارغ‌التحصیلان رشته کشاورزی هستند و توانسته بودند با استفاده از تسهیلات بانکی در پرورش خیار گلخانه‌ای اقدام کنند با ابراز نگرانی از عملکرد مسئولان شرکت گاز علت این خسارات را قطعی گاز و عدم توجه این شرکت در وصل گاز عنوان کردند.

رئیس جهاد کشاورزی سیرجان نیز که به همراه فرماندار این شهرستان از این گلخانه‎های سرمازده بازدید می‌کرد، اظهارکرد: برودت شدید هوا در چند شب گذشته به ویژه شامگاه دیروز و نقص فنی گاز این مجتمع گلخانه‎ای بیش از 480 میلیارد ریال به کارآفرینان بخش گلخانه‎ای سیرجان خسارت وارد کرد.

مقصر اصلی این حادثه شرکت گاز سیرجان است

احمد مسعودی افزود:مقصر اصلی این حادثه شرکت گاز سیرجان است که به علت عدم اعزام مامورین برای رفع نفص از ایستگاه مجتمع گلخانه‎ای زمینه سرمازدگی در گلخانه‎های این مجتمع‌ را تسریع بخشید.

نابودی بیش از 70 هزار مترمربع از گلخانه‌های سیرجان

رئیس جهاد کشاورزی سیرجان تصریح کرد: بیش از 70 هزار مترمربع از گلخانه‌های سیرجان از 30 تا 100 درصد خسارت دیده و نابود شده‌اند.

پرداخت اقساط ‎بانکی  یک سال به تاخیر خواهد افتاد

رئیس حوزه بانک کشاورزی استان کرمان هم اظهار کرد: برای خسارت دیدگان پرداخت اقساط ‎بانکی  یک سال به تاخیر خواهد افتاد و سر رسید قسط آخر تسهیلات اعطائی نیز از هم‌اکنون پرداخت می‌شود.

جهان نجاتی خاطرنشان کرد :خسارت دیدگان مجتمع‎های گلخانه‎ای سیرجان با ارائه تقاضا می‌توانند وام مورد نیاز خود را دریافت کنند.