به گزارش خبرنگار سرویس حوادث “سیرجان خبر” بر اثر برخورد یکدستگاه تویوتای کرونا با عابر پیاده جان کودک شش ساله را گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان به خبرنگار ما گفت: در روز هشتم ماه محرم در خیابان امام (ره) سیرجان بر اثر برخورد یکدستگاه خودروی تویوتا کرونا با عابر پیاده کودک شش ساله جان خود را از دست داد.

سرهنگ هادی ثمره بیان کرد: این کودک قصد عبور از خیابان را داشت که خودروی کرونا با وی برخورد می کند و کودک علیرغم حضور نیروهای امدادی بر اثر شدت جراحت وارده جان خود را از دست می دهد.

وی اظهار داشت: علت حادثه از سوی کارشناسان پلیس راهور شتاب بی مورد راننده تویوتا کرونا علام شده است  و از سویی دیگر خانواده کودک نیز بایستی جانب احتیاط را رعایت می کرده اند.