“سیرجان خبر” تصویری جالب از یک تاکسی که مجهز به کولر آبی که متعلق به شهر کاشان بوده در فضای مجازی منتشر شده که بازتاب های متفاوتی را در پی داشته است.

تاکسی با کولر آبی+عکس