“سیرجان خبر” در ابتدا گمان میرفت که یک شرکت ایرانی در لیگ فوتبال اسپانیا واقعا آگهی داده، سپس با مشخص شدن تصاویر اصلی بازی، حدس زده شد که تبلیغ کار صدا و سیما باشد.اما بالاخره ماجرا معلوم شد.

یک شرکت تبلیغاتی خارجی، با تکنولوژی جدیدش میتواند تبلیغات کنار زمین را به صورت هدفمند ارائه دهد. برای مثال تبلیغاتی که در خاورمیانه پخش میشود با اروپا متفاوت است.جالب است بدانید که هزینه این تبلیغات از آگهی دادن به صدا و سیما بسیار کمتر است.