به گزارش “سیرجان خبر”محمدحسین حمیدی در جلسه شورای ترافیک سیرجان در محل فرمانداری این شهرستان از نصب 20 دوربین کنترل ترافیک و تخلف در محورهای مواصلاتی سیرجان با همکاری پلیس راه کشور و فرمانداری خبر داد.

وی افزود: پس از بازدید از محورهای مختلف سیرجان ظرفیت جذب سامانه‌های الکترونیکی را مناسب دیدیم و با همکاری ارگان‌ها و نهادهای شهرستان و با هدف ارتقای انضباط و ایمنی ترافیک در محورهای استان کرمان و سیرجان، آغاز کار سامانه در استان از این شهرستان انجام خواهد شد.

حمیدی گفت‌: ما به دنبال افزایش پاسگاه‌ها‌ی پلیس نیستیم که جامعه به شکل پلیسی اداره شود، باید زمینه خود کنترلی را ایجاد کنیم و از سامانه‌های نوین به جای عامل انسانی استفاده کنیم که از حداقل نیروی انسانی حداکثر بهره‌برداری و به نفع مردم استفاده کنیم.

رئیس پلیس راه کشور سامانه‌های کنترل ترافیک را برای مدیریت محورها، ثبت تخلفات و همچنین سامانه‌ رصد حرکات خودرو و هشدار در هنگام تخلف عنوان کرد.