“سیرجان خبر” پدر این دختر با انگیزه مالی، قبل از عقد، جوانی خوش سیما را به دخترش معرفی کرده بود، اما وی به عقد مردی نود ساله درآمد!

پدر این دختر 18 ساله عربستانی، جوان خوش سیمایی را با حدود 20 سال برای ازدواج، به دخترش معرفی کرد و از او خواست تا با این جوان ازدواج کند، دختر جوان نیز این پیشنهاد را پذیرفت و قرار شد چند روز بعد صیغه عقد جاری شود.

به نوشته روزنامه “القدس العربی”، پس از جاری شدن صیغه عقد این دختر متوجه شد که پدرش او را فریب داده و نام مردی 90 ساله به جای جوان خوش سیمایی که دیده بود، در عقدنامه ثبت شده است، به همین علت از منزل پدر فرار کرد و در اداره پلیس شهر ابوعریش در استان جازان در جنوب عربستان، از پدرش شکایت کرد.

سرانجام، تلاش های دادگاه شهر ابوعریش در 24 جلسه برای آشتی طرفین دعوا بی نتیجه ماند و دختر جوان از قبول این ازدواج خودداری؛ و دادگاه این عقد را باطل کرد. پدر این دختر نیز که مهریه او را به طور کامل از مرد سالخورده دریافت کرده و چیزی از آن به دخترش نداده بود، از سوی دادگاه مجبور به بازگرداندن مهریه شد.