به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی “سیرجان خبر”، صبح روز گذشته به مناسبت هفته بسیج تعدادی از بسیجیان به همراه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سیرجان از بیماران بستری در بیمارستان های سیرجان عیادت کردند.

در ادامه تصاویر این برنامه را ببینید…

 

عیادت از بیماران11 عیادت از بیماران3 عیادت از بیماران1 عیادت از بیماران