“سیرجان خبر” دکتر قالیباف روز گذشته وارد شهر نجف شد و مورد استقبال استاندار نجف قرار گرفت. ایشان ضمن زیارت مرقد مطهر امیرالمومنین علی (ع) با قائم مقام تولیت آستان آن حضرت و پیگیری طرح توسعه حرم‎ دیدار کردند.