“سیرجان خبر” در حالی که تلاش مسئولان انتظامی، امنیتی و قضایی برای دستگیری عوامل جنایت اسیدپاشی به صورت چند زن ادامه دارد، طی روزهای اخیر به بهانه اعتراض به این ماجرا برخی افراد و جریان ها در شبکه های اجتماعی، فضای مجازی و نیز محیط عمومی سعی کردند با جهت دهی خاص، افرادی را به اعتراض علیه دستگاه های مسئول تحریک کنند.

بر همین اساس بود که روز چهارشنبه هفته گذشته  و در پی فراخوان برخی شبکه‌های اجتماعی به بهانه اعتراض به سناریو اسیدپاشی تعداد محدودی مقابل دادگستری شهر اصفهان اقدام به تجمع کردند.

در همین رابطه اعلام شد که یک نهاد امنیتی مردی را در این تجمع بازداشت کرد که با آرایش و لباس زنانه قصد تحریک مردم به تجمع و اعتراض علیه نهادهای کشور را داشت.
از این مرد زن نما که بازجویی از وی در این نهاد امنیتی ادامه دارد برخی ادوات ارتباطی و جاسوسی کشف شده است.
در بازجویی های اولیه از نامبرده، وی اعترافات قابل توجهی را داشته که به دلیل ادامه داشتن بازجویی‌ها و تکمیل شدن پرونده از ذکر جزئیات آن خودداری می کنیم.
در ادامه تصاویری از این مرد زن نما قابل مشاهده است.