به گزارش گروه «حماسه و مقاومت» “سیرجان خبر” در ادامه گوشه ای از شور و اشتیاق مردم ولایت مدار شهرستان سیرجان برای حضور در جبهه های حق علیه باطل را در روزهای آغازین جنگ مشاهده کنید:

          ezam be jebhe ezam be jebhe ezam be jebhe ezam be jebhe ezam be jebhe ezam be jebhe ezam be jebhe ezam be jebhe ezam be jebhe ezam be jebhe ezam be jebhe ezam be jebhe