1390144_308مخالفان جنايات اسرائيل با تجمع در پرتردد ترين نقطه گردشگري منطقه منهتن نيويورک، فرياد آزادي قدس سردادند.
به گزارش «سیرجان خبر»به نقل از باشگاه خبرنگاران،اين افراد که شامل مسيحيان آمريکا، مسلمانان مقيم و حتي يهوديان بودند، با در دست داشتن پرچم فلسطين، آزادي قدس شريف را فرياد مي زدند.
تابلوهاي به نمايش درآمده در اين تظاهرات بر مخالفت با رژيم نژاد پرست اسرائيل، لزوم آزادي فلسطين از نهر تا بحر و توقف کمک به اسرائيل، تاکيد داشت.
جمع قابل توجهي از يهوديان مقيم نيويورک نيز با حضور در اين تظاهرات، رژيم صهيونيستي را دشمن آموزه هاي آئين يهود معرفي و از جنايات اين رژيم اعلام برائت کردند.
يک جوان يهودي مقيم کاليفرنيا که همراه همسر آمريکائي و کودک خردسالشان در تظاهرات روز قدس امسال نيويورک حضور يافته بود، به خبرنگار ما گفت: به عنوان يک يهودي، خود را موظف مي دانم که از فلسطيني ها حمايت کنم.
همسروي نيز گفت: من يک آمريکايي هستم و وظيفه دارم با حمايت هاي آمريکا از اسرائيل و پرداخت ماليات هاي ما به آنان مخالفت کنم.
يک مرد ميانسال ديگر گفت: اشغال کنندگان واقعي فلسطين، آمريکا و حاکمان وال استريت هستند که با حمايت سياسي و مالي خود از اسرائيل، اين رژيم را در ادامه اشغالگري و تجاوزات خود کمک مي کنند.
«سارا فلاندرز»، فعال آمريکائي ضد امپرياليسم نيز در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزي خبر درباره آغاز دور جديد گفتگوهاي سازش ميان تشکيلات خودگردان فلسطين و رژيم صهيونيستي که اخيرا در واشنگتن برگزار شد، گفت: همه ما به خوبي مي دانيم که اسرائيل هيچگاه در مذاکره با فلسطيني ها صادق نبوده است.
اين چهره رسانه اي آمريکا افزود: همه آمريکائي ها مي دانند که دولتمردان کشورشان سالهاست که با حمايت هاي مالي، نظامي و ديپلماسي خود از اسرائيل، شريک جنايات اين رژيم برضد مردم فلسطين هستند.
خانم ميانسال آمريکائي در حالي که چفيه اي سفيد به نشانه همبستگي با مبارزان فلسطيني به همراه داشت، به بازداشت کودکان پنج ساله فلسطيني از سوي نظاميان اسرائيلي اشاره کرد و گفت: من اينجا هستم تا مخالفت خود را با اقدامات ضد بشري و تماماً نژادپرستانه اسرائيل اعلام کنم.
با توجه به مکان برگزاري تظاهرات روز جهاني قدس که هزاران گردشگر از سراسر جهان در ميدان تايمز نيويورک در تردد دائم هستند، شعارهاي تجمع کنندگان و دست نوشته هاي آنان مورد توجه زياد گردشگران قرار گرفته بود.
اين افراد در پايان ضمن قرائت قطعنامه اي، برلزوم آزادي فلسطين و قدس شريف تاکيد و جنايات رژيم صهيونيستي و حمايت هاي غرب از اين رژيم جعلي را محکوم کردند.