به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی “سیرجان خبر “ اصلاح و تعریض محور ورودی گل گهر به سیرجان پس از دوسال از عقد قرار داد پیمانکار کلید خورد و روز گذشته جلسه کارگروه راه های مواصلاتی شهرستان سیرجان با حضور مهندس نظریان معاون مدیر کل حووزه راه های جنوب کشور برگزار شد.

منصور مکی آبادی فرماندار سیرجان گفت: مدیران قبلی شهرستان در زمینه رفع معارض و همچنین بهسازی ورودی شهر ستان سیرجان که در موقعیت مهم تجاری قرار گرفته تعلل کرده اند .

وی بیان کرد: روز گذشته عملیات عمرانی این محور آغاز شده است اما برخی اعتراضات اهالی اطراف که ادعای تصاحب ملک را داشتند موجب توقف پروژه شد و بخشدار سیرجان نیز با قاطعیت تمام پیگیر مسئله معارض شدند که با دخالت نیروی انتظامی پایان یافت.
مکی آبادی بیان کرد: سند برای املاکی که در حریم جاده هستند نباید صادر شود و اگر سندی برای شخصی صادر شده است به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

مهندس نظریان ابراز داشت: بنده تلاش خواهم کرد تا مسئله روشنایی و زیبا سازی این سه کیلومتر نیز انجام شود تا با یک برنامه هدفمند در مدت کوتاه، این پروژه به بهره برداری برسد.