به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی “سیرجان خبر” مدیر کمیته امداد سیرجان از انعقاد تفاهم نامه فرهنگی این مرکز با اداره ارشاد سیرجان در راستان فعالیت فرهنگی خبر داد.

حسن خضری مقدم گفت: با توجه به جلسات و پیگیری های انجام شده تفاهم نامه همکاری بین حوزه فرهنگی کمیته امداد سیرجان و اداره ارشاد شهرستان سیرجان منعقد شد.

خضری مقدم با اشاره به نقش تعامل و همکاری بین ادارات شهرستان و کمیته امداد بیان کرد: کمیته امداد زمانی می تواند به اهداف خود بهتر دست یابد که بین ادارات تعامل و همکاری بیشتری باشد .

این مقام مسئول ادامه داد: اداره ارشاد برنامه ها و طرح های متنوعی در زمینه فرهنگی دارد که در صورت تعامل می توان از ظرفیت خوب آن اداره استفاده کرد بعنوان مثال طرح چهلچراغ طرح مشترک اجرایی بین حوزه فرهنگی چندین سازمان می باشد و همچنین کتابخانه کانون را می توان با ثبت در سایت کتابخانه های عمومی کشور از مزایای این طرح استفاده نمود.