“سیرجان خبر” کمی دقت و تامل پیرامون این مسئله این موضوع را روشن می نماید که دشمنان ما خوب فهمیده اند که عامل ابر قدرتی مسلمانان وحدت اسلامی است. لذا مهمترین استراتژی آنان ایجاد تفرقه در میان ملت های مسلمان از طریق فرقه گرایی، جنگ شیعه و سنی و نزاع عرب و عجم است که این استراتژی دقیق و حساب شده از طریق حاکمان وابسته و مزدور عرب منطقه به خود جامه عمل می پوشاند، سران برخی دول اسلامی در آزمون های متعدد به خصوص قضیه فلسطین مردود شده اند.

این سیاست فریبکارانه باعث شد دولت های اسلامی به جای تدبر و تامل در اوضاع خود و چگونگی محاسباتشان با جهان خارج، به درگیری ها و اختلافات درونی سرگرم و مشغول باشند و انرژی و توان خود را در راستای نبرد و اختلافات درونی صرف کنند و امروز نیاز دنیای اسلام و علاج واقعی همه مشکلات مسلمانان اتحاد و انسجام آنان است.

این دوران خواری و ذلت زمانی پایان می پذیرد و مجد و عظمت و عزت مسلمین به آنان بازگردانده می شود که حاکمان مرتجع عرب منطقه به جای دامن زدن به کینه و دشمنی و تفرقه و همسو شدن با دشمنان اسلام دست به دست یکدیگر داده و متحد شوند چرا که اشتراکات زیادی بین آنان وجود دارد.

همکاری نمودن با دشمنان اسلام و کمک به آنان در جهت رسیدن به منافع شوم دشمنان گروهک های تروریستی مختلفی را به وجود آورده است که خروجی آن سربریدن زنان و کودکان، پاره کردن شکم زنان باردار، بازی فوتبال با سرهای بریده و به دندان گرفتن قلب یک فرد بوده و باعث تشویش اذهان جهانیان شده و چهره ای خشن از اسلام را نمایان می سازد.

نقش علما، رهبران دینی و روشنفکران مسلمان در جهت روشنگری سیاست های شوم دشمنان بسیار حائز اهمیت است.

در این میان رهبران بزرگ مسلمانان شیعه و سنی گام های موثری در جهت وحدت امت اسلامی برداشته اند. ابتکار امام خمینی (ره) با اعلام هفته وحدت در فاصله 12 تا 17 ربیع الاول یک اقدام کاملا مدبرانه در راستای خنثی نمودن سیاست های فریبکارانه دشمنان اسلام است که با ایجاد تفرقه منافع شوم خود را در منطقه پیش می برند.

شکل گیری انقلاب اسلامی ایران، فرصتی را فراهم نمود که اسلام ناب از زوایای مختلف و ابعاد گوناگون به جهانیان معرفی گردد. یکی از عرصه های این نهضت بزرگ معرفی شخصیت والای پیامبر اسلام به جهت الگو قرار دادن این اسوه حسنه در زمینه های مختلف بود که این مهم تاثیر بسزایی در جهت معرفی اسلام ناب به جهانیان داشته است.

با شکل گیری انقلاب اسلامی ایران، استکبار جهانی خطر این قدرت بزرگ را احساس نمود و در جهت خنثی نمودن آن استراتژی های مختلفی را به کار برد که مهمترین استراتژی استکبار جهانی ایجاد تفرقه در میان ملت های مسلمان منطقه است که روز به روز با حربه های مختلف و ترفند های گوناگون به آتش این اختلافات دامن می زند. در این میان حاکمان خودفروخته و مرتجع عرب منطقه که از سوی استعمارگران گماشته شده اند سیاست های انگلیسی و آمریکایی اربابان خود را در منطقه تامین نموده و منافع نامشروع شان را تامین می کنند که این خود مهمترین مانع وحدت امت اسلامی است. و این وابستگی و سرسپردگی حاکمان مزدور و حلقه به گوش به درگیری های درونی امت اسلامی دامن زده و توان کشور های مسلمان را کم می کند.

کشور های اسلامی امروزه از درد جانکاهی به نام تفرقه رنج می برند و دشمنان اسلام از این استراتژی دقیق و حساب شده حداکثر استفاده را در جهت قطب بندی جهان اسلام نموده اند. شاید این سوال ذهن خیلی از افراد را به خود درگیر کرده باشد که چرا مسلمانان با تمامی مشترکات دینی که همگی یک خدا، یک قبله، یک کتاب و یک پیامبر دارند، مدام در حال نزاع و درگیری های داخلی هستند و روی آرامش به خود ندیده اند. مگر نه اینکه متون اسلامی و دینی ما بارها و به کرار به وحدت و یکپارچگی مسلمین تاکید و از تفرقه نهی می کند.

حضرت امام خمینی (ره) با مطرح نمودن طرح اندیشه وحدت جهان اسلام تودهنی محکمی به دشمنان اسلام زد و این امر باعث شد ایشان برجسته ترین شخصیت انقلابی جهان اسلام لقب گیرند.

 اسماعیل شاهبداغی،کارشناس مسائل فرهنگی