“سیرجان خبر” یک شرکت اسلحه سازی آمریکایی، جدیدترین محصول خود را به بازار عرضه کرد. این اسلحه پیشرفته که به نشانگرهای رایانه‌ای، لیزر و وای فای مجهز است، احتمال خطا را حتی برای کاربران عادی نیز تا صفر کاهش می‌دهد.

تجهیزات کامپیوتری این تفنگ به منظور نشانه‌گیری بسیار دقیق تعبیه شده است. کاربران مبتدی نیز به راحتی می‌توانند با این تفنگ به هدف مشخص شلیک کنند. تفنگ گونه‌ای سلاح گرم دستی و انفرادی است که شلیک کردن و نشانه گیری دقیق هدف مهارت خاصی را می طلبد اما شرکت آمریکایی ترکینگ پوینت از نوعی تفنگ پیشرفته رونمایی کرد.

تفنگ مجهز به Wi Fi ساخته شد
تفنگ مجهز به Wi Fi ساخته شد
این سلاح مجهز به سامانه وای – فای است و قادر می‌باشد مختصات هدفگیری و تاریخ شلیک را ثبت کند.