mantaghe vizheبه گزارش “سيرجان خبر” به نقل از  معاونت امور صنایع منطقه با توجه به وجود امکانات زیربنائی و زیرساخت های مناسب هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان تقاضا های متعددی جهت ایجاد واحدهای فراوری و صنایع جنبی معدنی در منطقه صورت می گیرد.

این واحدهای تولیدی و صنایع بالا دستی معادن که مواد اولیه خود را از معادن مختلف شهرستان سیرجان و استان کرمان مانند معادن سنگ آهن ، مس و غیره تامین می کنند با استفاده از امکانات و زیر ساخت های مناسب منطقه فرصت خوبی جهت فراوری و تولید محصولات و فراورده های معدنی در اختیار خواهند داشت و همچنین با توجه به امکانات مناسب منطقه جهت حمل و جابه جایی تولیدات به تمام نقاط کشور و یا صادرات به خارج از کشور و وجود استقرار گمرک در منطقه توجه سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی در این حوزه را به خود جلب نموده است.