به گزارش سرویس عکس “سیرجان خبر” بمناسبت عید غدیرخم توسط اداره صنعت،معدن و تجارت کیک چند صد کیلویی در مرقد مطهر امام زاده علی (ع) سیرجان توزیع شد.