konkorبه گزارش“سیرجان خبر” دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پس از اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری سال 92 علاوه بر ظرفیت‌های‌ مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره 2) برای پذیرش دانشجو اعلام ظرفیت کرده یا متقاضی تکمیل ظرفیت بعضی از رشته‌های خود شده‌اند و لذا تمام داوطلبان حاضر در جلسه آزمون با نمره کل بیشتر از یک می‌توانند براساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه‌های راهنمای شماره 1 و 2 و سایر اطلاعیه‌های مربوط، از ساعت 16 امروز تا 12 آبان به سایت اینترنتی سازمان سنجش به‌نشانی www.sanjesh.org مراجعه و ضمن اطلاع از کدرشته‌های مربوط و پس از پرداخت وجه مربوط به تکمیل ظرفیت به‌مبلغ 3500 تومان از طریق سیستم پرداخت الکترونیکی، نسبت به ثبت‌نام و تکمیل فرم انتخاب رشته (حداکثر 10 کدرشته) به‌روش اینترنتی، اقدام کنند.

داوطلبانی که در یکی از رشته‌های تحصیلی متمرکز آزمون سراسری سال 1392 پذیرفته شده‌اند، با رعایت ضوابط مربوط و در نظر گرفتن تبصره‌های ذیل می‌توانند متقاضی شرکت در گزینش رشته‌های تحصیلی مندرج در اطلاعیه مذکور شوند.

در صورت قبولی نهایی داوطلبان در این گزینش، قبولی قبلی آنان لغو شده و چنانچه داوطلبان متقاضی، در دوره‌های روزانه مندرج در این اطلاعیه پذیرفته شوند حق ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال بعد (1393) را نخواهند داشت.

به پذیرفته‌شدگان تأکید می‌شود در تکمیل فرم تقاضانامه شرکت در گزینش رشته‌های تحصیلی دقت کافی مبذول دارند، در غیر این صورت هیچ‌گونه اعتراضی قابل قبول نخواهد بود.

در صورت قبولی نهایی داوطلبان در این گزینش، با آنان همانند دانشجوی انتقالی رفتار خواهد شد.

پذیرفته‌شدگان متمرکز آزمون سراسری در هریک از کدرشته‌های تحصیلی بورسیه و یا شرایط خاص که به دستگاه‌های اجرایی تعهد خدمت دارند، همچنین پذیرفته‌شدگان رشته‌های تحصیلی دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی و رشته‌های تحصیلی ویژه فرهنگیان دیپلمه رسمی و یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش مجاز به ثبت‌نام و شرکت در گزینش رشته‌های تحصیلی مندرج در اطلاعیه مذکور نیستند.

داوطلبان هریک از گروه‌های آزمایشی ضرورت دارد در انتخاب رشته‌های تحصیلی مورد علاقه، به شرایط و ضوابط هریک از رشته‌های انتخابی مندرج در اطلاعیه و همچنین شرایط و ضوابط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی مربوط که در دفترچه‌های راهنمای شماره 1 و 2 آزمون سراسری سال 1392 و سایر اطلاعیه‌های مربوط درج شده است، توجه کنند.