movahed dadsetan kermanبه گزارش“سیرجان خبر” یدالله  موحد اظهار داشت: 280 هزار نفر افغانی در استان کرمان ساکن هستند که حدود 10 درصد جمعیت کرمان را تشکیل می‌دهند.

وی افزود: از جمعیت ذکر شده افغانی فقط 70 هزار نفر از آنها دارای مجوز اقامت و تردد هستند و بقیه به صورت غیرمجاز اقامت دارند و بر اساس برآوردها این جمعیت حدود 120 هزار فرصت شغلی را اشغال کرده‌اند.

این مقام قضایی کرمان را نخستین پذیرشگاه افاغنه در ایران دانست و اظهار داشت: با توجه به اینکه استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان از نقاط ممنوع اقامت اتباع افغان به شمار می‌آیند، استان کرمان نخستین پذیرشگاه آنها محسوب می‌شود، پذیرشگاهی که به دلیل وجود باغ‌های پسته، مرکبات، مزارع صیفی، گندم و زعفران و وجود کار فراوان به بهترین پذیرشگاه برای آنها تبدیل شده است.

موحد با یادآوری اینکه تفاوت عمیق فرهنگی و مذهبی با کشور مهاجرپذیر زمینه ارتکاب بزه را ایجاد می‌کند، تصریح کرد: اکنون 30 درصد جرائم استان کرمان از سوی اتباع افغان صورت می‌گیرد.

موحد با بیان آمار رسمی به ثبت رسیده در چهار ماهه نخست سال گذشته خاطر نشان کرد: در این مدت 439 افغان از سوی مراجع قضایی به زندان‌های استان کرمان معرفی شده‌اند که 51 نفر به اتهام قتل و مشارکت در قتل و 216 نفر در حوزه مواد مخدر روانه زندان شده‌اند.

وی افزود: همچنین 78 نفر در حوزه سرقت که سه فقره از سرقت‌ها مسلحانه بوده، 10 نفر در حوزه بزه محاربه و اقدام علیه امنیت ملی و همکاری و مشارکت مسلحانه با گروهک القاعده، چهار نفر به اتهام آدمربایی و هشت نفر جاسوس و یک نفر هم به علت حمل و نگهداری سلاح جنگی روانه زندان شده‌اند.

دادستان کرمان گفت: اکنون 250 تبعه افغانستان در زندان مرکزی شهرستان کرمان در حال تحمل کیفر هستند.

موحد تصریح کرد: به طور کلی اتباع افغانستان در پنج حوزه جعل اوراق هویتی، خرید مال مسروقه در کارگاه‌های ضایعاتی، جرائم منافی عفت ناشی از تفاوت‌های مذهبی، مواد مخدر و جاسوسی، رقم قابل توجهی از مجرمان را به خود اختصاص می‌دهند.

وی با بیان اینکه نگهداری هر زندانی برابر با تحمل هزینه‌های زیادی برای کشور است، تصریح کرد: در کنار هزینه‌های معمول از آنجا که رعایت بهداشت زندانیان یکی از ضرورت‌های زندان است و با توجه به اینکه وضع زندانیان افغان از نظر بهداشتی مطلوب نیست، نگهداری این زندانیان هزینه مضاعفی را به کشور تحمیل می‌کند.

دادستان کرمان سوء‌استفاده اتباع افغان غیرمجاز از مدارک هویتی جعلی را از دیگر پدیده‌های جرم‌خیز این افراد ذکر کرد و اظهار داشت: خرید کارت‌های هویتی و شناسنامه متوفیان ایرانی به ویژه در جنوب استان کرمان،‌ ازدواج غیر قانونی با زنان ایرانی و دریافت یارانه دولتی با اسناد مجعول از دیگر پیامدهای حضور این مهمانان ناخوانده در ایران است.