به گزارش خبرنگار سرویس حوادث “سیرجان خبر”، جاعل 42 فیش بانکی که قصد فروش در سازمان های دولتی را داشت با اقدام به موقع پلیس در سیرجان دستگیر شد.

سرهنگ هادی ثمره در این باره به خبرنگار ما گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان سیرجان در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی قصد فروش تعدادی فیش بانکی در بین مراجعه کنندگان در یکی از نهاد های دولتی در شهرستان سیرجان را دارد بلافاصله تحقیقات خود را آغاز کردند.

وی بیان کرد: پس از بررسی موضوع توسط ماموران پلیس آگاهی با استفاده از فیش های بانکی توانستند در اقدامی ضربتی متهم را قبل از فروش فیش های بانکی دستگیر کنند.

ثمره اظهار داشت: ماموران آگاهی در بازرسی از خودروی متهم 42 فیش بانکی جعلی دستکاری شده کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی سیرجان تصریح کرد: در ادامه تحقیقات ماموران آگاهی مشخص شد که این فرد با تغییر در ارقام فیش های بانکی در قسمت پرفراژ آنها را به مبالغ بیشتری تغییر داده است و با جلوه دادن اینکه فیش بانکی اضافه دارد آنها را در بین مراجعه کنندگان به فروش می رساند.