به گزارش سیرجان خبر، صبح امروز خبرنگار ما با حضور در روستای چاه قوسکی و مدرسه ای که شهید لری گوئینی در آن مشغول به تحصیل بوده است جای خالی علی اصغر لری گوئینی اندوه معلم و هم کلاسی هایش را به تصویر کشید دانش آموزان مدرسه عشایری کعبه روز اول هفته را بدون حضور همکلاسی شهیدشان سپری کردند.

علی اصغر لری گوینی کودک سیرجانی در حادثه تروریستی، حرم مطهر حضرت شاهچراغ به شهادت رسید.