به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی“سیرجان خبر” ظهر روز گذشته در جلسه شورای شهر سیرجان داوود قاسمی با کسب هفت رای بعنوان شهردار سیرجان انتخاب شد.

شورای چهارم در حالی سومین جلسه انتخاب شهردار خود را برگزار کرد که شهردار آن از پیش تعیین شده بود و شکلی نمادین داشت،در جلسه روز گذشته شورای شهر نیز به صراحتا می توان دریافت که گزینه شهرداری کیست و ترتیب این نوع جلسات صرفا تشریفاتی است.

حمزه صادقی و ایران نژاد (خبرنگار) دو حامی سفت و سخت قاسمی برای شهرداری سیرجان بودند که در جلسات پیش اگر مخالفت اعضا نبود حتما قاسمی را بر کرسی شهرداری سیرجان می نشاندند.

در جلسه روز گذشته بر طبق روال همیشگی شورا نشینان،گلدان های رای گیری بین اعضا چرخانده شد و همه منتظر بودند که بین سه گزینه حسن زید آبادی ، داوود قاسمی و محمود آبادی چه کسی بر ابهامات شهرداری سیرجان پایان می دهد. حسن زیدآبادی که اوضاع را بر وفق مراد ندید انصراف داد و بین دو گزینه محمود آبادی و قاسمی رای گیری شد و قاسمی با کسب هفت رای موافق و سه رای سفید بعنوان دومین شهردار منتخب سیرجان انتخاب شد و سرلشکر ایران نژاد، محسن اسدی و خانم ایراندخت رضایی سه عضوی بودند که رای سفید دادند.

داوود قاسمی مهندسی عمران دارد و به مدت سه سال شهردار سیرجان بوده است همچنین قاسمی نژاد از فعالان انتقال آب از سد تنگوئیه به گل گهر بوده و از مدیران  مجتمع گل گهر است که دخالت وی در ماجرای انتقال آب مشهود است اما به هر حال امیدواریم استانداری کرمان همه جوانب را در تایید شهردار منتخب بسنجد و سپس اظهار نظر کند.